Project Description

Prototyper

PROTOTYPER (av grekiskans protos, först och typos, form) är en urtyp, urbild, första förebild eller grundform av något.
En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt, exempelvis inom design, elektronik eller mjukvaruutveckling. Den är till för att underlätta kommunikation och visualisering av idéer, detta för att undersöka olika lösningar, väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion.

Inom industriell produktutveckling avser en prototyp en försöksmodell som är riktig i funktion, konstruktion och utseende men inte i tillverkningsmetod.

Toile

Med toile menas vanligen ett tunnare bomullstyg i tuskaft. Toile kan också avse ett provplagg uppsytt i ett enklare tyg än det slutliga plagget.